InterCh. C.I.E. C.I.B GChPL, ChRO, ChPL, JChPL, FTI, PPI BONA Imperial Weimaraner 

imperial weimaranerimperial weimaraner
Polowania  (hunting) 

imperial weimaranerimperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner


imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

Polowanie na kaczki 03.09.2016
imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

27 sierpnia uczestniczyła w pierwszym w tym roku zbiorowym polowaniu na kaczki. 

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

Polowania 2015 (hunting) 

grudzień 2015- ostatnie polowanie bardzo udane :) 

imperial weimaraner

grudzień 2015

imperial weimaraner

imperial weimaraner

grudzień 2015 Bona i Hera wnd wspólnie pracują na bażantach :) 

imperial weimaraner

grudzień 1015 polowanie na kaczki :) 

imperial weimaraner

imperial weimaraner

Bażanty :) 

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

Polowanie na kaczki 

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaranerimperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner

Trening aportu z wody. 

imperial weimaraner

Bona w bardzo młodym wieku wykazywała skłonności do aportu. Pierwszy bażant.

imperial weimaraner