Jeleśnia

06-05-2019
4 Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich Jeleśnia 
-CASSIOPEIA Imperial Weimaraner 
-klasa młodzieży (junior class) 
-sędzia Andrzej Szutkiewicz 
-dosk.(ex) 1/2 
-Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior in Breed)
-Zwycięzca Rasy!!!!!!! (BOB)!!!!!!  

imperial weimaraner

imperial weimaraner